Przedszkolaki i dzieci do klasy 3

Przykładowe tematy:

  • „Archeologia odkrywanie przeszłości”
  • „Dlaczego mumia nie wstaje”
  • „Moja pasja wspinaczka i góry”
  • „Moja pasja żeglarstwo regatowe”
  • „Paryż, niezwykłe miast niezwykłych ludzi”
  • „Londyn, największe miasto Europy”
  • „Egipt Wyprawa w górę Nilu”
  • „Skamieniałości na tropie przeszłości”
  • „Jak powstało pismo?”