Szkoły Podstawowe

WARSZTATY I LEKCJE UZUPEŁNIAJĄCE PROGRAM DLA SZKÓŁ

Warsztaty i lekcje mNauki to ciekawe urozmaicenie i uzupełnienie nowej podstawy programowej. Dzieci i młodzież mają możliwość spotkania prawdziwych naukowców, znanych popularyzatorów nauki, którzy przedstawią i wyjaśnią czym się zajmuje uprawiana przez nich nauka oraz zaprezentują oryginale pamiątki, prawdziwe eksponaty oraz ciekawe zjawiska.

Spotkania mogą mieć formę lekcji ze specjalistą w godzinach szkolnych lub pozalekcyjnych zajęć dodatkowych.

Nasze zajęcia są również alternatywą dla lekcji muzealnych.

Nie muszą Państwo nigdzie jeździć ponieważ przyjeżdżamy bezpośrednio do szkół.

 

Zajęcia dla klas 0-3

Zajęcia dla klas 4-6

Zajęcia dla grup trwają 45-90 min, mogą być uzupełniającymi ramowy program szkolny pojedynczymi warsztatami lub łączone w cykle tematyczne.

Nasze programy opracowane zostały we współpracy z pedagogiem i dostosowane do różnych przedziałów wiekowych.

Zapraszamy do wspólnej zabawy w Młodych Naukowców!