Ochrona danych osobowych

Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Państwu przekazać na podstawie przepisów RODO.
Administratorem danych osobowych jest właściel firmy mNauka Marzena Ożarek-Szilke.
Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod specjalny adres e-mail: mNauka.abi@gmail.com
Podane przez Państwa dane w formularzach kontaktowych będą przetwarzane przez mNaukę jedynie, w celu nawiązania kontaktu z Państwem i wykonania czynności, dla której zamawiacie Państwo kontakt.
Przetwarzanie przez mnaukę danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody:
  • W celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez firmę mNauka.
  • W celach związkach z procedurą rekrutacji i sporządzania umów.
  • Nikomu nie będziemy przekazywali Państwa danych.
  • Państwa dane będziemy przechowywać, aż do czasu wycofania zgody lub zakończenia czynności, do których dane osobowe są niezbędne.
  • Mają Państwo zawsze prawo dostępu do danych, mogą je Państwo sprostować  oraz zawsze sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych.
  • Mogą Państwo również w każdym momencie cofnąć udzieloną nam zgodę.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie przez Państwa danych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego – jest dobrowolne.
  • W odniesieniu do Państwa danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie)